Cover-thefightingfish
ใบหูกวาง

ใบหูกวาง เคล็ดลับการรักษาคุณภาพน้ำ ตัวกรองจากธรรมชาติ

หนึ่งในข้อดีหลักของการนำ ใบหูกวาง มาใส่ถังปลากัด คือ คุณสมบัติในการปรับแต่งคุณภาพน้ำ เมื่อนำลงในน้ำจะปล่อยแทนนิน โพลีฟีนอล และสารอินทรียที่มีฤทธิ์เปรียบเสมือน ยาปลากัด แร่ธาตุเหล่านี้ประโยชน์ของมันคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นและเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยของปลากัด แทนนินที่ถูกปล่อยออกมาทำหน้าที่เป็นตัวกรองธรรมชาติ เมื่อเปลี่ยนน้ำในถังเลี้ยง สารแทนนิน จะช่วยลดระดับความเป็นกรดของน้ำ ทำให้เป็นมีค่าความเป็นกรดลดลง ซึ่งเหมือนกับสภาพแวดล้อมในแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่ปลากัดอาศัยอยู่ การควบคุมค่า pH ที่คล้ายกับสภาพแวดล้อมที่ปลากัดอาศัย เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับสุขภาพที่ดีของตัวปลา เพราะมันทำให้ระบบภายในของปลากัดทำงานอย่างเหมาะสม

วิธีทำน้ำหมักใบหูกวาง

ปรับสภาพน้ำให้เหมาะสมกับตัวปลากัด

ปลากัด ถึงแม้จะมีสีสันสดใส แต่ก็ต้องต้องพบกับความเครียดในสภาพของถังน้ำที่ไม่มีการไหลเวียน ความเครียดสามารถแสดงออกมาในหลายรูปแบบ เช่น สีซีด ไม่ค่อยเคลื่อนไหว และกินอาหารน้อยลง เป็นที่เชื่อกันในหมู่ผู้เลี้ยงปลากัดว่าการใช้ใบจาก ต้นหูกวาง สามารถมีส่วนสำคัญในการลดความเครียดในปลากัด แทนนินที่ถูกปล่อยออกมาโดย ใบหูกวางแห้ง ทำให้น้ำมีสีเหลืองอ่อนหรือสีน้ำตาลอ่อน สีที่ปล่อยออกมาจะช่วยลดความสว่างในถังน้ำ สร้างสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ และให้ความรู้สึกที่ปลากัดเหมือนในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ

คุณสมบัติพิเศษในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำ

ใบหูกวาง สามารถยกระดับการป้องกันโรคที่สามารถเกิดกับปลากัดได้ ปลากัดเป็นสัตว์น้ำที่มีโอกาสติดโรคจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และสารจุลชีพอื่นๆ สารอินทรียและสารโพลีฟีนอลที่ปล่อยออกมาจะทำหน้าที่เป็นกองทัพทหารที่ต้อสู้กับเชื้อโรคได้ได้เกือบทุกชนิด ใบหูกวาง สรรพคุณ ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันจากการพัฒนาและการเพิ่มพูนของเชื้อโรคในถังปลา คุณสมบัติทางชีวภาพ คุณสมบัติในการป้องกันการละลายของสารอินทรียที่ปล่อยออกออกมาทำให้การพัฒนาและการเติบโตของแบคทีเรียอันเป็นอันตรายต่อปลาลดลง ที่สำคัญคือการยับยั้งเชื้อโรค ผลลัพธ์ที่ได้ คือ น้ำที่สะอาดและปลอดภัยเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยของปลาให้มีชีวิตที่ยืนยาว

ปลากัดก่อหวอด
หวอดปลากัด

กระตุ้นการก่อหวอดและฮอร์โมนในการผสมพันธุ์

ยังเชื่อกันว่า ใบหูกวาง สรรพคุณ ยังเป็นองค์ประกอบสำคัญในพฤติกรรมการผสมพันธุ์ของปลากัด ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติของพวกเขา ปลากัดมีพฤติกรรมสร้างรังบนผิวน้ำ รังเหล่านี้ใช้สำหรับการวางไข่และป้องกันไข่ของพวกเขา ใบที่ลอยบนผิวน้ำเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการผสมพันธุ์ของปลากัด เนื่องจากการสร้างรังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการอนุบาลของลูกปลา นอกจากนี้ แทนนิน ที่ถูกปล่อยออกมาถูกสังเกตว่าเป็นตัวกระตุ้นพฤติกรรมการผสมพันธุ์ในปลากัด ทำให้ปลากัดรู้สึกอยากเกี้ยวพาราสีและการผสมพันธุ์มากขึ้น

การหมักปลากัด
สรรพคุณใบหูกวาง
น้ำหมักใบหูกวาง

เร่งสี เร่งสวย ด้วยน้ำหมักสูตรพิเศษ

ใบหูกวาง ยังช่วยเสริมความสวยงามของน้ำในถังปลากัด แทนนินที่ถูกปล่อยออกมาทำให้น้ำมีสีทองหรือสีน้ำตาลอ่อน เป็นสีที่มีลักษณะแบบธรรมชาติ สีน้ำนี้ได้รับการยืนยันจากนักเลี้ยงปลาว่าทำให้ปลากัดรู้สึกมีความผ่อนคลายและไม่เครียด นอกจากนี้ ในขณะที่ส่วนใบกำลังย่อยสลายตัวเอง ก็ได้มีการปล่อยแร่ธาตุออกมาเป็นอนุกรมเล็กๆ ซึ่งกลายเป็นแหล่งอาหารเสริมชั้นยอดให้กับปลาของคุณ ทำให้ปลามีสีสันที่สดใส เกล็ดมีความสมบูรณ์ ครีบเครื่องแผ่ขยายเต็ม มีความสวยงาม ครบองค์ประกอบของลักษณะปลาที่มีสุขภาพดี เรียกได้ว่า ใบหูกวาง ปลากัด เป็นสิ่งที่ขาดจากกันไม่ได้เลย หรือในผู้เลี้ยงบางท่านอาจะใช้วิธีหมัก หรือแช่ใบแห้งเพื่อทำเป็น น้ำหมักปลากัด ทำให้สะดวกในการเก็บรักษามากยิ่งขึ้น