Cover-thefightingfish
อาหารปลากัด

อาหารปลากัด ข้อมูลการให้อาหารปลากัดเบื้องต้น

การให้ อาหารปลากัด เป็นสิ่งสำคัญพื้นฐานในการดูแลเอาใจใส่ ผู้เลี้ยงต้องทำความเข้าใจว่า ปลากัดกินอะไร เป็นอาหารและเข้าใจถึงความต้องการของปลาเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ปลากัด Betta Splenders หนึ่งในสายพันธุ์ของปลาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ด้วยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตัวปลา ไม่ว่าจะเป็นสีสัน ครีบ เกล็ด ล้วนแต่มีความพิเศษกว่าปลาชนิดอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย ทนทานต่อโรค เหมาะสำหรับผู้เลี้ยงปลามือใหม่ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ปลากัดมีสุขภาพที่ดีและมีอายุที่ยืนยาว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เลี้ยงต้องเลือกอาหารให้เหมาะสมตามธรรมชาติของพวกมันซึ่งเป็นปลากินเนื้อ

อาหารเม็ดปลากัด

อาหารพื้นฐานของปลากัด

โดยทั่วไปปลากัดเป็นสัตว์กินเนื้อ ซึ่งหมายความว่าแหล่งอาหารชั้นยอดของพวกมัน คือ สัตว์น้ำขนาดเล็กที่มีโปรตีนสูง ในผู้เลี้ยงที่มีข้อจำกัดในการเลี้ยงของการให้อาหารสด สามารถใช้อาหารเม็ดสำเร็จรูปทดแทนได้ เนื่องจาก อาหารเม็ดปลากัด เหล่านี้ได้ถูกออกแบบมาให้มีคุณภาพและโปรตีนที่สูง อีกทั้งยังหาซื้อได้ง่าย ตามร้านขายอาหารสัตว์หรือซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป อาหารเม็ดสำปรับปลาสวยงามนั้นมีหลายชนิด ผู้เลี้ยงควรเลือกอาหารสำหรับปลากัดโดยเฉพาะ เพราะจะมีค่าโปรตีนที่สูงกว่า ในอาหารเม็ดอาจประกอบไปด้วยโปรตีนจากเนื้อสัตว์ แร่ธาตุ และวิตามินต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ปลากัดมีสุขภาพและสีสันที่ดี

ความถี่และปริมาณการให้อาหารในแต่ละวัน

การให้อาหารปลากัด ที่มากจนเกินไปสำหรับผู้เลี้ยงมือใหม่อาจส่งผลให้ปลากัดเกิดโรค มีปัญหาสุขภาพ และตายได้ในที่สุด การให้อาหารควรให้วันละ 1 ครั้ง ซึ่งเพียงพอต่อการมีชีวิตอยู่ของพวกมัน หรือสามารถแบ่งให้วันละ 2 ครั้ง มื้อเช้า และ มื้อเย็น อาจจะมีคำถามจากผู้เลี้ยงมือใหม่ว่า ปลากัด อดอาหารได้กี่วัน โดยทั่วไปปลากัดสามารถอดอาหารได้นานถึง 10-15 วันโดยยังมีชีวิตอยู่ แต่นั่นก็ไม่ได้ส่งผลดีกับตัวปลาเลยแม้แต่น้อย การให้อาหารควรให้ปริมาณ 5-6 เม็ดต่อวันในปลากัดสายพันธุ์ทั่วไป และสามารถเพิ่มปริมาณได้อีกเล็กน้อยในปลากัดยักษ์ที่มีขนาดตัวโตขึ้น เพราะหากปลากัดกินอาหารเหลือก็จะยิ่งทำให้น้ำเสียได้ไวมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย

ลูกน้ำ
ไรแดง
ไรนางฟ้า

ความหลากหลายของชนิดอาหาร

นอกจากอาหารเม็ดแล้ว อาหารสดถือเป็นอาหารชั้นเลิศที่มีโปรตีน และคุณค่าของสารอาหารครบถ้วนกว่า ผู้เลี้ยงสามารถจัดหาอาหารสดแช่แข็งเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับปลาได้ เช่น ไรแดง หนอนแดง ไรทะเล และ ลูกน้ำ นอกจากนี้ข้อดีของอาหารแช่แข็งจะทำให้ปลาไม่เบื่ออาหาร และทำให้โตไวได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามอาหารสด หรืออาหารสดแช่แข็งนั้นนอกจากจะมีโปรตีนที่สูงแล้ว ยังมีไขมันที่สูงด้วย ผู้เลี้ยงควรมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนการให้อาหารเพื่อไม่ให้เกิดความจำเจและปลาจะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน นอกจากนี้อาหารสดยังเหมาะกับผู้ที่สนใจใน วิธีการเพาะปลากัด เนื่องจากเป็นอาหารชั้นยอดสำหรับการขุนปลาให้มีความแข็งแรง

หลอดดูดเศษอาหารปลา

ข้อแนะนำในการกำจัดอาหารที่เหลือ

เมื่อให้ อาหารปลากัด แล้ว ผู้เลี้ยงต้องหมั่นตรวจสอบว่ามีอาหารหลงเหลืออยู่หรือไม่ หากมีอาหารหลงเหลืออยู่ควรรีบนำออกทันทีโดยใช้หลอดดูดเศษอาหาร เนื่องจากอาหารที่เหลือจะส่งผลเสียต่อคุณภาพของน้ำและตกตะกอนสะสมเป็นเชื้อโรคอยู่ใต้ภาชนะที่เลี้ยง เพื่อป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นผู้เลี้ยงควรให้อาหารในปริมาณที่พอเหมาะแก่ปลาที่จะสามารถกินหมดภายใน 1 มื้อ หรือควรหมั่นตักเศษอาหารที่หลงเหลือออก หรือควรหมั่นเปลี่ยนน้ำเลี้ยงทุกๆ 3 วันเป็นอย่างช้า การใส่เกลือสมุทร หรือใบหูกวางจะเป็นตัวช่วยในการปรับสภาพ ยับยั้งเชื้อโรค และคงคุณภาพน้ำไว้ให้ได้นานยิ่งขึ้น

การสังเกตพฤติกรรมของปลา

บางครั้ง ปลากัดไม่กินอาหาร อาจเกิดจากพฤติกรรมของปลาตัวนั้นๆ หรืออาจป่วย ในปลาที่มีสุขภาพที่ดีอาจเกิดจากลักษณะนิสัย และความชอบในการกินอาหารที่แตกต่างกันออกไปของปลาแต่ละตัว ปลาบางตัวอาจไม่ได้รับการฝึกให้กินอาหารเม็ดตั้งแต่ยังตัวเล็กๆ เมื่อโตขึ้นจึงทำให้ติดนิสัยในการกินอาหารสด หรืออาหารที่ยังมีชีวิตเท่านั้น อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการกินของปลากัดสามารถฝึกฝนได้ โดยงดอาหารอย่างน้อย 3 วันแล้วจึงเริ่มให้อาหารใหม่ทีละน้อยๆ แต่หากในปลาที่ป่วย ผู้เล่นควรสามารถแยกแยะอาการเหล่านี้เพื่อที่จะรักษาได้ทันท่วงที ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่แนวทางในการให้ อาหารปลากัด โดยทั่วไปเท่านั้น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมหรือเทคนิคของแต่ละบุคคล

พฤติกรรมปลากัด